Az egyszerű jelen

Az egyszerű jelen

Az egyszerű jelen (angolul Present Simple) általában az első igeidő, amit megtanulunk. Ebben a leckében megismerkedünk használatával, képzésével, valamint olyan kulcsszavakkal, melyek segítségével hamar felismerhetjük, hogy ebben az igeidőben járunk.

Mit tanulunk meg ebben a leckében?

 • Mikor és milyen szituációkban használjuk az egyszerű jelent?
 • Hogyan képezzük az egyszerű jelent?
 • Kulcsszavak, melyekről felismerjük az egyszerű jelent

I. Mikor használjuk?

Ez az igeidő a jelenben valamilyen rendszerességgel előforduló események leírásánál használatos, nem pedig a jelenleg vagy éppen most történő cselekvések kifejezésekor, hisz arra a folyamatos jelent használjuk. Habár a rendszeresség az egyszerű jelen majd mindegyik szituációjára igaz, öt kategóriát mégis meghatározhatunk, melyek esetében biztos, hogy ezt az igeidőt használjuk. Minden kategóriához három-három példamondatot is írtam, melyek magyar fordításait is láthatjuk, ha az egeret a mondatok felé visszük.

1. A jelenben ismétlődő cselekvések, szokások és rutinok kifejezésekor

Minden olyan cselekvés, ami valamilyen gyakoriággal előfordul a jelenben. Sokszor megnevezzük a gyakoriságot (often, usually, sometimes), de használatuk nem kötelező. Ugyanis, ha nem szerepel benne egy ilyen időhatározó sem, akkor a magyar ‘szoktam’ kifejezésre hasonlít az angol mondat. Ne felejtsük, hogy a never (soha) szó is gyakoriságot fejez ki. Nullát.

 • I often play tennis.
 • Does he play the piano?
 • At the weekend, we usually go to the market.

2. Tények és általános igazságok kifejezésekor

Ezek a mondatok általában olyan kijelentések, melyek mindig igazak. Lehetnek fizikai törvények, dolgok, amik mindig megtörténnek, de lehetnek olyan állítások is, melyek a mi meglátásunk szerint általános igazságok, hisz nem feltétlen kell mindenkinek úgy gondolnia, hogy az úgy van. (lásd 3. példamondat.)

 • The sun rises in the east.
 • Plants die without water
 • New York is a little town.

3. Ütemezett események és menetrendek esetén

Olyan események ezek, melyek előre meghatározott időpontban és menetrend szerint történnek. Lehet az én vonatom majd csak este (a jövőben) indul, viszont mivel az menetrendszerint közlekedik, ezzel az igeidővel fejezzük ki. Ha megfigyeljük, ezekben az esetekben mindig maga az adott esemény az alany, nem pedig az, aki részt vesz rajta.

 • The train leaves tonight at 6 PM.
 • When does class begin tomorrow?
 • The party starts at 8 o’clock.

4. Statikus igék használata esetén

A statikus igék a dinamikus igékkel ellentétben állapotot, s nem pedig cselekvést fejeznek ki. Utalhatnak létezésre (be, exist), gondolkodásra (believe, know), birtoklásra (have, own), véleményre, érzelemre (like, love), akaratra (wish, want) vagy akaratlan érzékelésre (see, hear).

 • I am here now.
 • He has his passport in his hand.
 • This fish tastes awful!

5. Cikkek, hírek főcímének esetén

Gyakran találkozhatunk hírújságokban olyan kijelentésekkel, melyek a múltban történtek, de címként mégis egyszerű jelenben vannak feltüntetve. Ennek oka az, hogy az újságírók szeretnék érzékeltetni olvasóikkal, hogy az esemény valami fontos, aktuális dologról szól és inkább a jelenhez kapcsolódik, mintsem a múlthoz. Állítólag így több példányt is tudnak eladni a lapokból.

 • India signs a pact with Russia.
 • Police ban on long hair.
 • A Margaret Thatcher dies.

II. Hogyan képezzük?

A képzését illetően, amire minden igeidőnél kitérünk: (1) a segédige, illetve a szórend, (2) vannak-e eltérő szabályok E/3-ban, valamint (3) hogyan használjuk a segédige összevont alakjait tagadásban.

1. A segédige, valamint a szórend kijelentésben, tagadásban és kérdésben

Mint minden igeidőnek, az egyszerű jelennek is van egy segédije (DO), amit leggyakrabban tagadó és kérdő mondatokban használunk. Kijelentő módban csak akkor tesszük ki, ha extra hangsúllyal szeretnénk kifejezni, hogy mi az, amit igenis szoktunk csinálni. Tanulmányozzuk a szórendet is!

 • Kijelentés: I like chocolate. 
 • Kijelentés extra hangsúllyal: I do like chocolate. 
 • Tagadás: I don’t swim regularly.
 • Kérdés: Do you play the flute?

2. Eltérő szabályok egyes szám harmadik személyben

Ennél az igeidőnél különösen kell figyelnünk az egyes szám harmadik személyre, hisz azt kijelentésben, tagadásban és kérdésben is jelöljük. Kijelentés esetén az igét egy ‘s’ betűvel toldjuk meg, tagadás és kérdés esetén pedig a DO helyett a DOES-t használjuk.

 • She eats fish every Friday.
 • She doesn’t (does not) do her homework every day.
 • Does he teach Spanish?
 • Does it work?

3. A segédige összevont és nem összevont alakjai tagadásban

Láthattuk, hogy mindig a segédigét tagadjuk (ez majd a többi igeidőnél is így lesz), melynek használhatjuk összevont és nem összevont alakjait is. A köznyelvi angol az összevont alakot részesíti előnyben, viszont hivatalos szövegekben (akkor is inkább csak írásban) külön tüntetjük fel a két szót. A szórend egyedül akkor tér el a hagyományostól, amikor nem összevont alakot használunk tagadó kérdésben. (lásd 6. mondat)

 • Összevont alak nem E/3-ban: I don’t want to go home.
 • Nem összevont alak nem E/3-ban: I do not want to go home.
 • Összevont alak E/3-ban: She doesn’t want to go home.
 • Nem összevont alak E/3-ban: She does not want to go home.
 • Összevont alak tagadó kérdésben, nem E/3-ban: Don’t you want to go home?
 • Nem összevont alak tagadó kérdésben, nem E/3-ban: Do you not want to go home? !!

III. Kulcsszavak

A használatok első kategóriájában már említettem, hogy számos esetben kifejezzük, hogy egy cselekvés vagy esemény milyen gyakorisággal történik, ezért összegyűjtöttem jó pár olyan időhatározót és kifejezést, melyek ilyesfajta gyakoriságokat fejeznek ki. Nézzük:

always (mindig), frequently (gyakran, sűrűn), generally (általában), hardly ever (szinte soha), infrequently (nem gyakran, ritkán), never (soha), normally (normális esetben), occasionally (alkalmanként) often (gyakran), rarely (ritkán), regularly (rendszeresen), seldom (ritkán), sometimes (néha), usually (általában), once in a while (egyszer-egyszer), every now and again (hébe-hóba), from time to time (időről időre), twice a week (kétszer egy héten), three times a day (háromszor egy nap), once a fortnight (kéthetente egyszer), several times a year (évente több alkalommal), once a month egyszer egy hónapban), every morning (minden reggel), every day (minden nap), every Tuesday (minden kedden), every week (minden héten), every month (minden hónapban), on Wednesdays (szerdánként), on Saturdays (szombatonként), every Monday (minden hétfőn) stb.

További példamondatok

Most, hogy tudjuk, hogy mikor és hogyan kell használni az egyszerű jelent, nézzünk itt további példamondatokat, hogy milyen szituációk kifejezésére lehet még alkalmas ez az igeidő.

Hasznos és érdekes leckékért kövesd a Mindennapi Angolt Facebook oldalunkon is!