Milyen feladatokra számíts az angol középszintű írásbeli érettségin?

Milyen feladatokra számíts az angol középszintű írásbeli érettségin?

Mindennapi Angol | Milyen feladatokra számíts az angol középszintű írásbeli érettségin?

Ebben a bejegyzésben összegyűjtöttük nektek, hogy milyen feladatokra számíthatunk az angol középszintű írásbeli érettségi feladatsor megírása során. A feladatok áttekintése segíthet a felkészülésben, láthatjuk, hogy milyen részfeladatokra osztják a feladatsort, milyen készségekre lesz szükségünk, és felmérhetjük, hogy hogyan érdemes beosztanunk az időnket a felkészülés során.

Ha szeretnéd letölteni a korábbi évek feladatsorait, akkor azokat ebben a bejegyzésben gyűjtöttük össze.

Az írásbeli feladatsor felépítése

I. Olvasott szöveg értése

Az első blokk, aminek megoldására 60 perc áll rendelkezésre, az “Olvasott szöveg értése” rész, ahol 4 különböző feladatot kell megoldani. Az utóbbi évek tapasztalata alapján a típusfeladatok gyakran visszatérnek és hasonlóak, de évről évre lehetnek különbségek abban, hogyan válogatják össze ezeket a feladatokat.

A szövegértés gyakori típusfeladatai

Egy angol szöveg hiányzó részeinek kiegészítése megadott mondatrészekkel. Ilyenkor az is előfordulhat, hogy egy kérdést kell megadnunk a megadott választ kiegészítve.

A szöveg értelmezése alapján különböző félmondatokat kell összekapcsolni eggyé, hogy a kettő együtt értelmes mondatot adjon ki.

A szöveg tartalmának megfelelve megadott kérdések és megadott válaszok összepárosítása.

Megadott állításokról el kell dönteni, hogy igazak (A), hamisak (B) vagy harmadik opció is választható (C), ami az, hogy a szövegből nem derül ki, hogy igaz vagy hamis.

Egy adott szöveg bekezdéseit összekeverik, és azt nekünk sorrendbe kell tenni.

II. Nyelvhelyesség

A következő blokk a “Nyelvhelyesség” feladatainak megoldásából áll, és a 3 feladat teljesítésére 30 perc áll rendelkezésre. Sokan csak úgy hivatkoznak erre a blokkra, hogy a “nyelvtanos” rész. Valóban az angol nyelvtanra helyeződik a legnagyobb hangsúly, azonban a feladatok első ránézésre a szövegértés feladataira hasonlítanak. Ez azért van, hogy ne pusztán a bevágott nyelvtan szabályok ismerete legyen a megoldás kulcsa, hanem a szövegkörnyezet tanulmányozása alapján ismerjük fel a különböző odaillő nyelvtani szerkezeteket.

A nyelvhelyesség gyakori típusfeladatai

A szöveg (szövegkörnyezet) alapján el kell dönteni, hogy egy megadott szó milyen formában kell, hogy a szövegbe kerüljön. Ilyenkor csak az átalakítandó szót adják meg, és mi végezzük el az átalakítást, így sokszor nagyon sok variáció is elképzelhető. (Pl. go -> goes, going, went, gone)

A szöveg hiányzó részeinek kiegészítése egyetlen szóval önállóan. Ebben az esetben teljesen magunktól kell kitalálni, hogy mi az az egy hiányzó szó vagy szócska, de leginkább nyelvtani elemekről van szó. (prepozíciók, kötőszavak, határozók, kérdőszavak stb.)

Egy szöveg hiányzó részeinek kiegészítése megadott szavak közül választva. Tipikusan minden hiányzó részhez 4 választási lehetőséget adnak, amiből egyet kell kiválasztani, azt, amelyik a szöveget kiegészítve értelmessé teszi a mondatot. Itt két-három szavas kifejezések is előfordulhatnak, hisz komplett nyelvtani szerkezeteket is be kell tudni illeszteni. (Pl. was able to)

A 2021-es angol érettségire készülve szeretnéd a feladatokat átnézni egy profi angol tanárral? Jobb később, mint soha. Jelentkezz a Dover Nyelvi Centrum egyéni tanfolyamára még ma! További információkért kattints ide vagy a lenti képre!

Fizetett hirdetés.

III. Hallott szöveg értése

A harmadik blokkban a “Hallott szöveg értése” rész 3 feladatát kell megoldanunk, amire kb. 30 perc áll majd rendelkezésünkre. A hallott szöveg értését tipikusan a szóbeli készségek közé sorolják, viszont az érettségin kizárólag az írásbeli feladatsorba ágyazva találjuk őket a harmadik blokkban a szövegalkotás előtt. A 3 különböző hanganyagot 2x játszák le feladatonként. Az első hallgatás során egyben halljuk a teljes szöveget, a második hallgatás során azonban egy olyan verziót játszanak le, amelyek szünetekkel vannak megszakítva, hogy legyen időnk a megoldások leírására a hallgatás közben.

A beszédértés gyakori típusfeladatai

A hallott szöveg alapján különböző kérdésekre kell válaszolnunk angolul. Tipikusan nem egész mondatok leírását várják tőlünk, hanem a lehető legrövidebb válasz megadása a cél, ami sokszor 1 szóból áll.

Különböző állításokról el kell döntenünk, hogy igazak-e. Ebben a típusfeladatban A és B “állítás-párokról” kell megállapítani, hogy igazak-e, és az igazat kell bekarikázni. Előfordulhat, hogy mind a kettő igaz, így mind a kettőt bekarikázzuk. Olyan nincsen, hogy egyik sem igaz.

Egy hasonló, de másik típusfeladat, amikor különböző állításokról el kell döntenünk, hogy igazak vagy sem, illetve a szövegértéshez hasonlóan, itt is meg lehet adni azt, hogy a szövegből nem derül ki, hogy az állítás igaz-e vagy sem.

IV. Íráskészség

A következő blokk az “Íráskészség”, ami 2 szövegalkotási feladatból áll, és mind a kettőt meg kell oldani. A két feladat megoldására 60 perc áll rendelkezésünkre. A megoldás során figyeljünk arra, hogy a szövegünket a pontozott vonalakra írjuk, ügyeljünk a megadatott szószámra, mert, ha a szövegünk (jelentősen) rövidebb vagy hosszabb, akkor azért pontlevonás jár. A 2 feladat egyike lehet akár formális (hivatalos) hangnemben írandó, de a másikat (olykor mind a kettőt) informális (baráti, köznyelvi) hangnemben kell megírni.

Az íráskészség gyakori típusfeladatai

Formális: Egy megadott hirdetésre (állás, iskolai program, továbbtanulási lehetőség, csereprogram stb.) kell jelentkező levelet írni. Ne felejtsük el, hogy a levélírás esetén számos formai követelménynek meg kell felelnünk. (megszólítás, tagolás, zárás stb.)

Informális: Egy barátunktól egy leveleket kapunk, amire válaszlevelet kell írnunk a megadott szempontok alapján. Ez lehet egy meghívás, érdeklődés vagy egy jövőbeli közös tervezésről való írás is. Természetesen a lazább hangvételű leveleknek is vannak formai követelményei.

Informális: Egy internetes fórum egyik bejegyzését olvashatjuk el, amire írásban reagálnunk kell. Általában a véleményünk kifejtése a cél, amiben néhány érvet sorakoztatunk fel. Sokszor valamilyen tanácsot adunk a bejegyzés posztolójának.

Sikeres vizsgát kívánunk minden érettségiző számára!

Hasonló anyagokárt kövesd Facebook oldalunkat!

Extra tartalmakért pedig Instagram oldalunkat is.