Mik azok a determináns szavak? Ezt miért nem így tanítják?!

Mik azok a determináns szavak? Ezt miért nem így tanítják?!

Ebben a leckében olyan szavakról lesz szó, amiket már az első angol órákon is használunk, később nagyjából mindet meg is tanuljuk, de talán már sokkal kevesebben jutnak el odáig, hogy valamiféle kapcsolatot keressenek (és találjanak) ezen szavak között.

Hogy mik ezek a szavak, arra mindjárt kitérek, de hogy a cím másik kérdésére is válaszoljak, hogy miért nem így tanítják ezt a témakört, arra az lehet a válasz, hogy rettentő unalmas ilyeneket tanulni. Használatuk a nyelvi készségek fejlesztése során amúgyis automatikussá és ösztönössé válik, így tudomást sem veszünk arról, hogy a különböző determinánsok egymás édestestvérei.

Mivel a Mindennapi Angol blog olvasóinak nagyrésze 1) tanult már angolul és 2) felnőtt, – így a rendszereket könnyebb átlátni és az unalmon úrrá lenni, – úgy gondolom, ragyogó alkalmat adhatok arra, hogy rendet tegyünk a rendetlenségben.

A determináns szavak

A determinánsok vagy determináns szavak olyan elemei a mondatnak, amelyek megmutatják egy főnév határozottságát, közelségét, mennyiségét és a valamihez vagy valakihez való viszonyát. Tehát főnevek elé tesszük őket, hogy bizonyos dolgokat meghatározzunk velük.

Ha megszámolnánk, hány determináns szó van az angolban, azt mondhatnánk, hogy nagyjából 50. Ezeket pedig 4 különböző kategóriába sorolhatjuk, attól függően, hogy mit határoznak meg.

A 4 kategória, amiről bővebben is írok lejjebb:

 • Névelők (Articles)
 • Mutató névmások (Demonstratives)
 • Mennyiségjelzők (Quantifiers)
 • Birtokos jelzők (Possessives)

Névelők

A névelők a leggyakrabban előforduló determináns szavak az angolban. A névelő determinálja, azaz meghatározza, hogy egy főnév határozott vagy épp határozatlan. A határozott főnevek elé the (magyarul: a / az), a határozatlan főnevek elé pedig a vagy an (magyarul: egy) kerül. Arról, hogy mikor használunk határozott névelőt az angolban, ebben a posztban írtunk.

 • The dog is barking too loudly. (A kutya túl hangosan ugat.)
 • A student returned the book. (Egy tanuló hozta vissza a könyvet.)

Mutató névmások

A mutató névmások azt a célt szolgálják, hogy kifejezzék egy dolog térbeli vagy időbeli közelségét vagy távolságát a beszélőhöz. Az angol nyelvben 4 mutató névmást tartunk számon: this, that, these, those – vagyis jelentésük sorban: ez, az, ezek, azok.

 • Do you want this piece of chicken? (Akarod ezt a darab csirkét?)
 • I don’t want to go to that movie. (Nem akarok arra a filmre menni.)

 

 

Mennyiségjelzők

A mennyiségjelző az a mondatrész, amely a jelzett szónak a számát, mennyiségét jelöli meg. Ezek lehetnek konkrét számok (531, 444th, 0,5 stb.), de lehetnek olyan szavak is, mint pl.: sok vagy kevés. Utóbbiak használata sokszor sajátos, hisz van olyan, amikor figyelnünk kell arra, hogy az adott főnév megszámlálható-e vagy sem, vagy arra, hogy a főnév egyes számban vagy többes számban követi-e. A leggyakoribb mennyiségjelzők: (many / much (sok), few / little (kevés), every / all / each (mind))

 • He took all the books. (Elvitte az összes könyvet.)
 • Few children wanted to go to the zoo. (Kevés gyerek akart elmenni az állatkertbe.)

Birtokos jelzők

A birtokos jelző olyan mondatrész, ami megmutatja, hogy egy dolog kié vagy mié. Ezeket a szavakat is a főnév elé tesszük. My, your, her, his, its, our, your, their – mind determináns szavak. Jelentésük sorban: enyém, tiéd, övé (nőé), övé (férfié), övé (semleges neműé), miénk, tiétek, övéké.

 • Is this your car? Ez a te autód?)
 • The dog growled and showed its teeth. (A kutya morgott és a fogát vicsorította.)

* * *

Sokan úgy tartják, hogy nehéz szétválasztani a determináns szó és a melléknév definícióját, hisz mindkettő főnév elé kerül, és módosítja annak jelentését. Természetesen most már láthatjuk; abban mindenképp különböznek, hogy milyen tekintetben módosítják a főnév mondatbeli kapcsolatát.

Ha tetszett, amit itt olvastál, akkor kérlek, kövess minket Facebookon is, hogy ne maradj le további leckéinkről!

Angol leckék e-mailben

Hírlevélre való feliratkozás: