A kiemelő szerkezet az angol nyelvben

A kiemelő szerkezet az angol nyelvben

A kiemelő szerkezet az angolban

A kiemelő szerkezet az angol nyelvben egy olyan nyelvi eszköz, amely hangsúlyozza a melléknévvel vagy főnévvel leírt minőség vagy tulajdonság mértékét vagy intenzitását.

Az ilyen szerkezetek segítenek hangsúlyosabban és kifejezőbben megfogalmazni a leírásokat.

Az alábbi leckében megnézünk néhány gyakori kifejezést, amely a kiemelő szerkezetet használja.

#1 too + melléknév + a (határozatlan névelő) + főnév

Egy példamondat angolul:

“The team had too idealistic a vision for their project, and they struggled to achieve their goals within the given timeframe.”

A példamondat magyar fordítása:

“A csapatnak túl idealista elképzelései voltak a projektről, és nehezen tudták elérni céljaikat az adott időkereten belül.”

Ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha kiemeljük egy minőség vagy tulajdonság túlzott (túl pozitív vagy negatív) mértékét. Ezáltal erőteljesen kifejezzük, hogy valami rendkívül intenzív vagy egyensúlytalan a leírt helyzetben.

#2 quite a + melléknév + főnév

Egy példamondat angolul:

“This morning turned out to be quite a cold day, so I comfortably snuggled up with a warm blanket.”

A példamondat magyar fordítása:

“Ez a reggel elég hideg napnak bizonyult, így kényelmesen bebújtam egy meleg takaróba.”

Ez a szerkezet segít kiemelni, hogy a leírt tulajdonság meglehetősen erős vagy különleges az adott kontextusban.

#3 such a + melléknév + főnév

Egy példamondat angolul:

“The cake she baked was such a delicious masterpiece!”

A példamondat magyar fordítása:

“A torta, amit sütött, olyan finom remekmű lett, (hogy csak na)!”

Ez a szerkezet segít kiemelni, hogy a leírt tulajdonság kivételesen vagy jelentősen eltér más hasonló dolgoktól, és kiemeli az adott tárgy vagy személy sajátosságait.

#4 half a + főnév

Egy példamondat angolul:

“I have only half a cup of milk left, so I need to buy more for the recipe.”

A példamondat magyar fordítása:

“Már csak fél csésze tejem maradt, úgyhogy többet kell vennem a recepthez.”

Ez a szerkezet a kiemelő szerkezetek közé tartozik, mert hangsúlyozza a mennyiség hiányát vagy korlátozottságát a megnevezett dologból.

#5 rather a + melléknév + főnév

Egy példamondat angolul:

“I’d have a cup of tea, rather a hot one, to warm up on this chilly evening.”

A példamondat magyar fordítása:

“Meginnék egy csésze teát, inkább forrót, hogy felmelegedjek ezen a hűvös estén.”

A “rather” angolul azt jelenti, hogy inkább vagy előnyben részesített módon.

Itt a kiemelő szerkezet hangsúlyozza az adott tulajdonság jelentőségét vagy különlegességét az adott tárgy vagy személy kapcsán.

Érdekesség:

Ezt a szerkezetet, de a “quite a” szerkezetet is lehet melléknév nélkül használni.

Ebben az esetben a főnév kapja a hangsúlyt, érdemes megnézni egy ilyen mondatot is:

Rather a disappointment, the movie didn’t live up to its promising trailer.” (Inkább csalódás volt.)

Ebben az esetben az “inkább” azt fejezi ki, hogy a film nem volt olyan jó vagy kielégítő, mint várták vagy remélték. A kiemelő szerkezet hangsúlyozza a csalódottság érzését, és azt sugallja, hogy a film nem felelt meg a magas elvárásoknak.

További kifejezések a kiemelő szerkezet használatával:

  • so + melléknév + a + főnév (so breathtaking a sight)
  • too + much of + főnév (too much of the cake)
  • quite a lot of + főnév (quite a lot of people)
  • more of + főnév (more of a house)

Ha tetszett ez az írás, olvass többet a nyelvtanról itt.

Hasonló leckékért kövesd Facebook oldalunkat!