Hogy mondod angolul, hogy már 10 éve élsz Budapesten?

Hogy mondod angolul, hogy már 10 éve élsz Budapesten?

A mai leckében megtanuljuk, hogyan mondjuk helyesen azt a kifejezést, hogy “Már 10 éve élek Budapesten.” Ha megértjük, milyen elemekből épül fel egy ilyen mondat, utána könnyebb lesz ehhez hasonló kifejezéseket alkotnunk, mint pl. azt, hogy: “Már 5 éve tanulok angolul.”

A mondatunk megalkotásához egy sajátos szerkezetet kell használnunk. Viszont mielőtt megtanulnánk, hogy mi az a szerkezet, azt kell megtanulnunk, hogy honnan lehet felismerni, hogy pont arra lesz szükségünk?

Már a bevezetőben láthattunk egy másik példamondatot is: “Már 5 éve tanulok angolul.” Mi a hasonlóság ez és a címben lévő mondat között? Az, hogy mind a kettő arról szól, hogy valaki már valamennyi ideje csinál valamit. Ez alapján magyarul is könnyen generálhatunk hasonló mondatokat: “Péter már 5 éve teniszezik.” vagy “A bátyám 2010 óta dolgozik egy multicégnek.” Miért fontos, hogy felismerjük a mintát a mondatok mögött?

A magyar nyelvben nincsen külön szabály arra, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami mennyi ideje van már folyamatban, szimplán a jelenidőt alkalmazzuk ilyenkor. Az angol nyelvben egy sajátos jelenidőt kell használnunk abban az esetben, ha egy olyan cselekvést akarunk kifejezni, ami a múltban kezdődött, még mindig tart a jelenben, illetve ebből fakadóan tart a jövő felé. Ha 10 éve élek Budapesten, akkor a cselekvésem 10 éve kezdődött, ha még mindig itt élek, akkor folyamatban is van és tart a jövő felé, így az angolban az ún. befejezett folyamatos jelent használjuk. Azért befejezett, mert már 10 évet eltöltöttem itt, és azért folyamatos jelen, mert még mindig itt élek. Az angol megnevezése ennek az igeidőnek: Present Perfect Continuous.

Ha ezt megértettük, egyszerűbben tudunk beszélni a szerkezetről, azaz a nyelvtanról, hisz a nyelvtan nem más, mint a vivőanyaga annak, ami a mondat tartalmát közvetíti. Tehát az angol mondatban meg kell mutatnunk, hogy ez a jelenidejű cselekvés 1) befejezett, és meg kell mutatnunk, hogy ez a jelenidejű cselekvés 2) folyamatos is. Ennek kifejezésére az angolban segédigéket használunk. A befejezettséget a “have” igével mutatjuk meg, a folyamatosságot pedig a létige beszúrásával, plusz az ige inges alakúvá alakításával. A befejezett folyamatos jelen esetén egy olyan szabály is érvényesül, hogyha a “have” már segédigeként a mondatunkban szerepel, akkor a létige mindig “been” kell, hogy legyen. Ez le is egyszerűsíti a dolgunkat, hisz nem kell figyelni utóbbinak a ragozására. Egyedül arra kell figyelni, hogy a “have” egyes szám harmadik személyben “has” lesz, hisz ez minden jelenidejű mondat esetén érvényesül a többi igeidőben is.

Így megállapíthatjuk, hogy függetlenül attól, hogy a cselekvésem mi, vagy az mennyi ideje van folyamatban, a mondat mindig úgy fog kezdődni, hogy: “I have been …” Az “A már 10 éve élek Budapesten.” és az “5 éve tanulok angolul.” mondatunk is úgy kezdődik, hogy “I have been …

Hogyan folytatódik? Maga a dinamikus cselekvés* inges alakban kell, hogy a mondatba kerüljön, hisz ez még része a folyamatosság kifejezésének. Tehát az olyan alakok, mint pl. a “living” vagy “learning.” Így majdnem kész is vagyunk, hisz a lényeget megalkottuk: “I have been living …” vagy “I have been learning …” A következő lépésben a többi mondatrészeket kell hozzáadnunk. Az első mondat esetén azt, hogy Budapesten 10 éve. (in Budapest for 10 years), a második mondat esetén pedig, hogy 5 éve angolt (English for 5 years.) A “már” szót azért nem fordítjuk angolra, mert a befejezett-folyamatosság már kifejezi ezt.

Az elkészült mondatok:

Már 10 éve élek Budapesten.

I have been living in Budapest for 10 years.

Már 5 éve tanulok angolul.

I have been learning English for 5 years.

További példamondatok:

Péter már 5 éve teniszezik.

Peter has been playing tennis for 5 years.

A bátyám 2010 óta dolgozik egy multicégnek.

My brother has been working for a multinational company since 2010.

Mi már 3 hónapja írogatunk egymásnak.

We have been texting for 3 months.

Amiről ebben a cikkben nem írunk, hogy a befejezett jelen (Present Perfect) segítségével is kifejezhetünk hasonló jelentésű mondatokat. Azaz úgy, hogy nem mutatjuk a folyamatosságot. (I have lived in Budapest for 10 years.) Mivel ebben az esetben az eredményt és nem a folyamatosságot hangsúlyozzuk, ezért árnyalt jelentéssel bírhat a mondatunk. A 10 évre, mint eredményre tekintünk, ami így kiegészíthet egy a kontextusban lévő másik mondatot. Pl. “It’s time to move.” (Ideje elköltözni.)

*Érdekesség: néhány kivételtől eltekintve, csak az olyan cselekvések lehetnek folyamatosak, amelyek dinamikusak, azaz nem statikusak. Mit jelent ez? Néhány ige pl. a birtokláshoz kapcsolódó igék (own, possess, belong), a vélemény kifejezéséhez kapcsolódó igék (know, believe, understand), és az érzelmek kifejezésére használt igék (love, like, dislike) stb. statikusak, hisz állandóak, mert nincsen bennük mozgás, dinamika.

Tetszett a leckénk? Kövesd Facebook vagy Instagram oldalunkat, hogy ne maradj le a jövőben hasonló tartalmainkról.