A leggyakrabban használt kifejezések a ‘progress’ szóval

A leggyakrabban használt kifejezések a ‘progress’ szóval

Ebben a leckében a ‘progress’ (fejlődés, haladás, előrelépés) szóhoz kapcsolódó kollokációkkal ismerkedünk meg.

A kollokáció olyan szókapcsolat, amelynek két vagy több szava általában együtt fordul elő a nyelvben.

A nyelv elsajátítása során törekednünk kell arra, hogy elkerüljük az anyanyelviek számára egyértelműen hibás szókapcsolatokat. Mindamellett szókincsünk gazdagodik, és beszédünk is természetesebbé válik, ha ismerjük ezeket a gyakran előforduló összetett kifejezéseket.

#1 melléknév + progress

Azaz milyen lehet a fejlődés?

Az első blokkban megnézzük, hogy milyen melléknevek passzolnak a ‘progress‘ szóhoz.

A kifejezések alatti példamondatokat tetszőleges szavakkal írtuk, hisz a listában szereplő szavak könnyen kicserélhetőek bármelyik másik melléknévre. A szavak jelentéseit zárójelben tüntettük fel.

considerable (jelentős), dramatic (drámai mértékű), encouraging (biztató), excellent (kitűnő), genuine (hamisítatlan), good (jókora), great (óriási), impressive (lenyűgöző), real (valós), remarkable (figyelemre méltó), significant (jelentős), substantial (lényeges), fast (gyors), rapid (sebes), swift (sebes), inexorable (megállíthatatlan), slow (lassú), stately (tekintélyes)

Tehát ezek alapján könnyen létrehozhatunk olyan kifejezéseket, mint:

dramatic progress – drámai mértékű fejlődés

impressive progress – lenyűgöző előrelépés

remarkable progress – figyelemre méltó fejlődés

inexorable progress – megállíthatatlan haladás

Egy teljes példamondat:

I think I have made a substantial progress since I started learning English.

Szerintem jelentős előrelépést értem el mióta elkezdtem tanulni az angolt.

#2 ige + progress

Azaz mit lehet ‘csinálni‘ a fejlődéssel?

Ebben a blokkban megnézzük, hogy milyen igék kerülhetnek a ‘progress‘ szó elé.

achieve (elér), make (itt: elér), assess (megállapít), chart (itt: feltérképez), check (on) (vizsgál), evaluate (kiértékel), monitor (megfigyel), observe (megfigyel), review (felülvizsgál), trace (nyomonkövet), track (nyomonkövet), watch (figyelemmel kísér),

block (akadályoz), hamper (megnehezít), hinder (hátráltat), impede (gátol), obstruct (gátol, akadályoz), slow (down) (lassít), halt (leállít), stop (megállít), accelerate (felgyorsít), facilitate (elősegít)

A melléknevekhez hasonlóan itt sincs szükségünk arra, hogy mindegyikkel írjunk egy példamondatot, hisz az igék cseréje ugyanúgy lehetséges.

make progress – fejlődést elérni

monitor progress – megfigyelni a fejlődést

slow progress – lassítani a fejlődést

facilitate progress – elősegíti a fejlődést

How could we facilitate the progress of our system?

Hogyan tudnánk a rendszerünk fejlődését elősegíteni?

#3 kapcsolódó prepozíciók

A prepozíciók vagy vonzatok olyan szavacskák, melyek összekapcsolják vagy módosítják a különböző szavakat és kifejezéseket.

A 3. blokkban ilyen, a ‘progress” szóhoz kapcsolódó prepozíciókat nézzük meg.

in progress (folyamatban)

There was a German lesson in progress.

Épp egy németóra volt folyamatban.

progress in something (fejlődés valamiben)

You are making good progress in tennis.

Jól fejlődsz teniszben.

progress towards something (fejlődés valami felé)

This will just slow progress towards gender equality.

Ez csak lefogja lassítani a nemek közötti egyenlőség felé való haladást.

progress with something (fejlődés valamivel kapcsolatosan)

I’ve achieved progress with my thesis at the weekened.

A hétvégén sikerült fejlődést elérnem a szakdogámat illetően.

#4 egyéb kifejezések

Végül a 4. blokkban megnézünk pár olyan kifejezést, melyekben más szavakkal, másképpen szerepel a ‘progress‘ szó.

a lack of progress (a fejlődés hiánya)

She didn’t mind my lack of progress when we met after 2 months.

Nem zavarta a fejlődésem hiánya, amikor találkoztunk 2 hónap múltán.

a rate of progress (a fejlődés üteme)

At the present rate of progress we won’t meet the deadline.

Ebben a haladási ütemben nem fogjuk tartani a határidőt.

work in progress (még nem befejezett munka)

Improving ourselves is always work in progress.

Saját magunk fejlesztése az mindig egy “befejezetlen” feladat.

Hasonló leckékért kövess minket a Mindennapi Angol Facebook oldalán!

Ja, és ne felejtsd el megosztani másokkal a tudást:

Angol leckék e-mailben

Hírlevélre való feliratkozás: