A legfontosabb egy szóból álló időhatározó szavak az angol nyelvben

A legfontosabb egy szóból álló időhatározó szavak az angol nyelvben

Az időhatározó szavakat arra használjuk, hogy megmondjuk, egy cselekvés mikor történik az időben.

Ebben a leckében csoportosítva összegyűjtöttük a legfontosabb egy szóból álló időhatározó szavakat, melyeket gyakran használunk az angol nyelvben.

Konkrét időpontok

 • yesterday (tegnap)
 • tonight (ma este)
 • now (most)
 • then (akkor)
 • today (ma)
 • tomorrow (holnap)

Konkrét gyakoriságot kifejező szavak

 • annually (évenként)
 • daily (naponta)
 • fortnightly (kéthetente)
 • hourly (óránként)
 • monthly (havonta)
 • nightly (éjjelenként)
 • quarterly (negyedévenként)
 • weekly (hetente)
 • yearly (évente)

Nem konkrét gyakoriásogt kifejező szavak

 • always (mindig)
 • constantly (állandóan)
 • frequently (gyakran, sűrűn)
 • generally (általában)
 • infrequently (ritkán, nem gyakran)
 • never (soha)
 • normally (itt: általában)
 • occasionally (alkalmanként)
 • often (gyakran)
 • rarely (ritkán)
 • regularly (rendszeresen)
 • seldom (ritkán)
 • sometimes (néha)
 • usually (általában)

Nem konkrét, viszonylagos időhatározó szavak

 • already (már)
 • before (mielőtt)
 • early (korán, hamar)
 • earlier (korábban)
 • eventually (végül, végezetül)
 • finally (végül)
 • first (először)
 • formerly (korábban)
 • just (éppen most)
 • last (utoljára, legutóbb)
 • late (későn)
 • later (később)
 • lately (utóbbi időben)
 • next (következőleg)
 • previously (korábban)
 • recently (mostanában)
 • since (valami óta)
 • soon (hamarosan)
 • still (még mindig)
 • yet (még)

Ügyeljünk arra, hogy egyes időhatározó szavakat egyeztetnünk kell valamelyik angol igeidővel. (Present Simple, Present Perfect stb.)

Angol leckék e-mailben

Hírlevélre való feliratkozás: