5 nagyon gyakran használt és hasznos kifejezés a létigével, amit tudni alap

5 nagyon gyakran használt és hasznos kifejezés a létigével, amit tudni alap

Ebben a leckében megnézzük a leggyakrabban használt kifejezéseket, amit a létigével (be) alkotunk meg.

Azt is látni fogjuk, hogy mindegyik után ‘infinitve’ alakban kerül hozzá az ige. (to do)

1. to be about to do something

Akkor használjuk, ha valaki épp készül valamit megtenni.

“I am about to eat my lunch.”

“Épp készülök megenni az ebédem.”

Gyakran használjuk a ‘just’ szóval is.

“We are just about to set off for a walk.”

“Mi épp csak sétálni készülünk.”

Ha múltidőbe rakjuk a létigét, akkor arra utalunk, hogy úgy volt, hogy valamit megteszünk.

“I was about to tell her the truth, but her boyfriend just entered the room.”

“Úgy volt, hogy megmondom neki az igazságot, de a pasija pont bejött a szobába.”

Ezt a kifejetést nem használjuk időhatározószavakkal.

“I was about to call you in 10 minutes.”

2. to be due to do something

A ‘to be due to’ kifejezést akkor használjuk, ha valami el van tervezve, ütemezve van egy bizonyos időpontban.

Gyakran egy időhatározót is beleteszünk a mondatba.

“My train is due to arrive at Keleti at 9.30.”

A vonatom 9.30-kor érkezik a Keletibe.

(Úgy van ütemezve, hogy akkor érkezik.)

A ‘be’ miatt könnyen változtathatjuk az igeidőt is:

“She was due to be paid on Monday.”

Úgy volt, hogy hétfőn kifizetik.

(Úgy volt ütemezve, hogy akkor fizetik ki.)

* Formalitását tekintve, leginkább hivatalos szövegkörnyezetben fordul elő.

3. to be likely to do something

A ‘to be likely to’ kifejezést arra használjuk, hogy megmutassuk bizonyos dolgok mennyire valószínűek.

Fontos tudnunk, hogy a ‘likely’ szó eleve egy melléknév, ami szó szerint azt jelenti, hogy valószínű.

Azon túl, hogy tudjuk a jelentését, tudnunk kell, hogyan használjuk.

Mivel melléknév, ne felejtsük el a létige (BE) használatát.

“I am likely to be late.”

Valószínűleg elkésem. (El fogok késni.)

Ha az alanyt nem változtatjuk, akkor használjunk ‘to-s’ szerkezetet.

A fenti példában ‘én’ vagyok az alany, ezért rám vonatkozik a késés is.

Van rá példa amikor szétbontjuk az alanyokat.

Ilyenkor jól jön az ‘it is likely that …’ kifejezés.

It is likely that she will be late.”

Valószínű, hogy el fog késni.

Ennek az lehet az oka, hogy a másik tagmondatban valami mást is szeretnénk kifejezni.

Pl. szeretnénk változtatni az igeidőn.

Viszont a fenti esetben ez a mondat is helyes:

“She is likely to be late.”

Valószínű, hogy elkésik. (El fog késni.)

Itt viszont már sokkal több értelme van szétszedni az alanyokat:

“It is likely that she has been to France.”

Valószínű, hogy ő volt már Franciaországban.”

Ha már ezt tudjuk, tanuljuk meg a ‘to be unlikely to’ kifejezést is.

Ezt akkor használjuk, ha szeretnénk kifejezni, hogy mi az, ami nem valószínű.

“You are unlikely to forget how to speak in English.”

Valószínűleg nem felejtesz el angolul beszélni.

4. to be able to do something

A ‘be able’ kifejezés ugyanazt jelenti, mint a ‘can’, amikor fizikai képességet fejezünk ki vele.

Mivel a ‘can’ egy módbeli segédige, korlátozott, hogyan tudjuk belerakni egy mondatba.

Pl. nem tudjuk minden igeiődben kifejezően használni, így:

Ha szeretnénk változtatni az igeidőn, a ‘be’ (létige) már lehetővé teszi ezt nekünk.

“I won’t be able to focus on my work.”

“Nem leszek képes arra, hogy összpontosítsak a munkámra.”

Ráadásul a ‘be able’ formálisabb, mint a köznyelvi ‘can’.

“I am sorry, I am not able to inform you.”

“Sajnálom, nem adhatok tojákoztatást.”

5. to be supposed to do something

Ezt a kifejezés kötelezettségekre vagy valamilyen megállapodásokra utal.

Nagyon sokszor a ‘should’ módbeli segédigét helyettesíti, ami azt jelenti, hogy “kellene”.

A különbség az, hogy a ‘be supposed to’-t akkor használjuk, ha már valamit előre elterveztünk, és azt a tevékenységet kellene csinálnunk már.

“You are supposed to have a break in every hour, that’s the rule.”

“Minden órában szünetet kéne tartanod, az a szabály.”

Tehát egy eltervezett dologról van szó, amit csinálni kellene.

***

Ha tetszett, amit olvastál és a jövőben sem szeretnél lemaradni hasonló leckékről, akkor kövesd a Mindennapi Angol Facebook oldalát is!